شرکت فنی مهندسی و آموزشی فرسا

طراحی و تجهیز سالن کنفرانس و همایش، لابراتوار زبان، آموزش مجازی، مدیریت جلسات آنلاین، دیجیتال ساینیج